آیکون منو
گزارش ها و مقاله ها
1393/4/23 دوشنبه
     
پستانداران
اطلس پستانداران ایران قسمت اول
اطلس پستانداران ایران قسمت دوم
اطلس پستانداران ایران قسمت سوم
اطلس پستانداران ایران قسمت چهارم
اطلس پستانداران ایران قسمت پنجم
اطلس پستانداران ایران قسمت ششم
اطلس پستانداران ایران قسمت هفتم
اطلس پستانداران ایران قسمت هشتم
اطلس پستانداران ایران قسمت نهم
اطلس پستانداران ایران قسمت دهم
اطلس پستانداران ایران قسمت یازدهم
اطلس پستانداران ایران قسمت دوازدهم
ویژه نامه گربه سانان ایران(شامل تعداد 10مقاله از گربه سانان ایران)
تلفات جاده ای گوشتخواران با تاکید بر تلفات جاده ای یوزپلنگ و پلنگ در ایران

وضعیت پراکنش و حفاظت سیاه گوش
پلنگ ایرانی در قفقاز
تهدیدات،عوامل مرگ و میر و تعارضات انسانی سیاهگوش اوراسیایی در ایران
بکارگیری گردنبندهای محافظ جهت جلوگیری از حملات پلنگ بر روی احشام...
ارتباط بین اقلیم، بیماری حیوانات اهلی و تعارضات انسان گوشتخواران
بررسی علل مرگ ومیر حیات وحش
تغیر اقلیم و اثرات ان بر حیات وحش
مدلسازی زیستگاه و تعیین عوامل موثر بر توزیع گربه وحشی در استان اصفهان
ارزیابی وضعیت سیاهگوش اوراسیایی( Lynx lynx در انگوران
خفاش های ایران 
ارزیابی وضعیت گوزن زرد ایرانی در کشور 1388
طرح مدیریت و حفاظت از آهوی ایرانی
شرح خدمات تهیه و تدوین طرح مدیریت بمنظور حفاظت از آهو.
مروری بر زنده گیری و انتقال غزال ها در ایران
گزارش انتقال آهو از مند بوشهر به دیمه خوزستان
گزارش زنده گیری و انتقال آهو ازشیراحمد به شاسکوه 
زنده گیری و انتقال مرال از زیاران
گزارش وضعیت شوکا در کشور
نقشه راه گربه سانان
ارزیابی وضعیت گربه پالاس در ایران
اولویت بندی حفاظتی پستانداران ایران برای مدیریت کارآمد
اثرات چوپانان و سگهای گله بر روی تلفات دامها توسط پلنگ در شمال شرق ایران

خزندگان و دوزیستان
اطلس دوزیستان ایران
اطلس خزندگان ایران قسمت اول
اطلس خزندگان ایران قسمت دوم
اطلس خزندگان ایران قسمت سوم
اطلس خزندگان ایران قسمت چهارم
اطلس خزندگان ایران قسمت پنجم
اطلس خزندگان ایران قسمت ششم
اطلس خزندگان ایران قسمت هفتم
اطلس خزندگان ایران قسمت هشتم
اطلس خزندگان ایران قسمت نهم

ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ... آﮔﺎﻣﺎی ﺳﺮوزﻏﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
بررسی وضعیت زیستگاه لاکپشت فراتی
بازدید از زیستگاه تمساح مردابی 94
شناسایی برکه های تمساح مردابی سال 94
سرشماری جمعیت تمساح مردابی سال 94
مطالعه وضعیت افعی دم عنکبوتی 
بررسی و مطالعه سمندر غاری ایران دراستان گلستان ( حاج قلی کمی)
بررسی زیستگاه سمندر غاری ایران(ابراهیم تهرانی)
پایش زیستگاه سمندر غاری (محمدی)
برنامه عمل سمندر لرستانی 
بازدید از زیستگاه سمندر لرستانی به اتقاق پروفسور اندرسون
طرح پایش سمندر لرستانی
توان اکولوژی سمندر لرستانی
بررسی وضعیت سمندر کردستانی در شمالغرب ایران (عبدالکریمی)
بررسی و ارزیابی زیستگاه های سمندر خال زرد کردستانی (رستگار پویانی)
مقایسه استخوان شناسی جمجمه سمندر خال زرد و سمندر اتشین
مقایسه استخوان شناسی جمجمه سمندر خال زرد و سمندر آتشین
مروری بر پراکنش زیستگاه و ویژگیهای ریخت شناسی سمندر آتشین در کردستان  
Neurergus crocatus
A new species of Eumeces Wiegmann 1834 (Sauria: Scincidae) from Iran 
فهرست خزندگان ایران

آبزیان

اطلس ماهیان آبهای داخلی ایران قسمت اول 
اطلس ماهیان آبهای داخلی ایران قسمت دوم
اطلس ماهیان آبهای داخلی ایران قسمت سوم

بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه دینورآب استان کرمانشاه

بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه گاوه رود استان کرمانشاه

  
پرندگان 
گزارش ملي سرشماری جمعيت زمستان گذران هوبره در سال 97

گزارش ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان 1397
بررسی وضعیت حفاظتی و پراکنش ده ساله ی گیلانشاه بزرگ در ایران

گزارش ملی سرشماری زمستانی پرندگان آبزی و کنارآبزی زمستان 1396
آمار سرشماری پرندگان خشکی زی حائز اهمیت ملی و بین المللی
گزارش ملي سرشماری جمعيت زمستان گذران هوبره

اطلس پرندگان ایران قسمت اول
اطلس پرندگان ایران قسمت دوم
اطلس پرندگان ایران قسمت سوم
اطلس پرندگان ایران قسمت چهارم
اطلس پرندگان ایران قسمت پنجم
اطلس پرندگان ایران قسمت ششم
اطلس پرندگان ایران قسمت هفتم
اطلس پرندگان ایران قسمت هشتم
اطلس پرندگان ایران قسمت نهم
اطلس پرندگان ایران قسمت دهم
اطلس پرندگان ایران قسمت یازدهم
اطلس پرندگان ایران قسمت دوازدهم
کنفرانس شورای شمارش پرندگان اروپا
کارگاه تدوین پیش نویس برنامه عمل مدیریت حفاظت پلیکان خاکستری
اولین نشست کارگروه بین المللی موافقتنامه AEWA در مورد غاز پیشانی سفید کوچک
Estimating Seasonal Populations of Some Corvids in Iran, 2001–2002.pdf
An Updated Checklist of the Birds of Iran.pdf
WATER BIRDS, AIRCRAFT AND BIRD STRIKES IN I.R. IRAN.pdf
Nest Counts for Western Reef Heron Egretta gularis and Four Sterna species on Nakhiloo.pdf
Avian Influenza Virus Monitoring in Wintering Waterbirds in Iran, 2003-.pdf
Waterbirds in the Helleh Protected Area and other coastal Area and other coastal wetland.pdf
Occurrence of the Red-vented Bulbul Pycnonotus cafer on Kish Island.pdf
Breeding Biology of the Crab Plover (Dromas ardeola) on the Mond Islands .pdf
Wintering Populations of Swans in Iran.pdf
Population estimate of Haematopus ostralegus longipes based on non-breeding.pdf
Breeding Waterbird Populations of the Islands of the Northern Persian.pdf
Rare Birds in Iran in 1980-2010.pdf
Chick Growth Patterns of Three Sympatric Tern Species on the Persian Gulf Islands.pdf
Rare Birds in Iran in the Late 1960s and 1970s.pdf
Current Status of the Breeding Population of the Western Reef Heron.pdf
Recoveries of Ringed Terns in the Northern Persian Gulf, Iran.pdf
Dietary Segregation between Breeding Tern Species.pdf
بیماریهای حیات وحش
 ممنوعیت دیکلوفناک
آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد در حیات وحش


محیط زیست 
اطلاعات جامع مناطق حفاظت شده( دکتر یکه یزدان دوست )  

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *