آیکون منو
لاكپشت فراتي Rafetus euphraticus
1395/8/18 سه‌شنبه
نام علمی: (Rafetus euphraticus (Daudin, 1802
نام فارسی: لاکپشت فراتی
نام انگلیسی: Euphrates Soft-shelled Turtle
نامهای علمی مترادف:
Testudo euphratica Daudin, 1802
Testudo rafcht Olivier, 1807
Gymnopus Euphraticus: Duméril & Bibron, 1835
Trionyx rafeht: Gray, 1855
Trionyx euphraticus: Wermuth & Mertens, 1977
Rafetus euphraticus: Ernst & Barbour, 1989مشخصات ظاهری: لاکِ پشتی بیضی شکل و به رنگ قهوه ای تیره متمایل به زیتونی یکدست و یا به همراه خالهای ریز سفید یا زرد است. سر، گردن و دست و پاها قهوه ای تیره، روشن و یا زیتونی متمایل به قهوه ای یکدست و یا به همراه خالها و لکه های زرد رنگ است. لاکِ شکمی زرد متمایل به سفید و به همراه نقوش سبز تیره یا قهوه ای است.    
اندازه: طول مستقیم لاک پشتی 68 سانتیمتر است.
پراکنش جهانی: ایران، ترکیه، سوریه و عراق.
زادآوری: این لاکپشت تخمگذار است. لاکپشت فراتی تخمهای خود را انتهای یک گودال با عمق 13 تا 50 سانتی-متر که در بالای آن فضای گنبدی شکی وجود میگذارد. تعداد تخم ها در هر لانه گاه تا 40 عدد می رسد. پوسته تخمها سخت بوده و رنگ آن سفید متمایل به صورتی است.
عادات و رفتار: این گونه روزگرد است و در هنگام ساعات روز در کنار آب مینشیند و از اشعه آفتاب استفاده میکند. هنگام احساس خطر سریع به داخل آب فرار میکند.
 
Exterior characteristics: The roundish, oval carapace of the Euphrates softshell turtle is dark olive-green, Uniform or with small yellow or whitish dots. Head, neck and limbs uniform dark brown, light brown, olive brown or with small yellow dot and spots. Plastron whitish yellow with dark green or brown marks.    Size: Straight carapace length 68 cm.     Global distribution: Iran, Turkey,    Syria and Iraq . 
Reproduction: It’s oviparous. The Euphrates softshell turtle digs a nest chamber in sand that is between 13 and 50 centimeters deep. The eggs are deposited in the bottom of the chamber, and have a round, hollow space above them. The clutch size is up to 40 eggs. The eggshells are hard,  with a pinkish color.
    
Behavior: It’s diurnal. In day time it seats out of water for basking. When threatened, they dive into water.

گزارش تصويري

گزارش ها و مقاله ها
دانستنيها
1395/8/23 یکشنبه
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *