آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شوكا
1395/9/15 دوشنبه
شوکا
Artyodactyla
Cervidae
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Roe Deer, European Roe, Western Roe Deer
راسته : زوج سمان
خانواده : گوزن ها

ویژگی های ظاهری: طول بدن 100 تا140 سانتیمتر و طول دم 1 تا 3 سانتیمتر. ارتفاع بدن 60 تا80 سانتیمترو وزن 15 تا 25 کیلوگرم است. دارای جثه ای کوچک، پاهایی بلندتر از دست ها، بدنی قوزدار و دمی نامشخص، بدن پوشیده از موهای کوتاه قهوه ای متمایل به قرمز در تابستان و موهایی بلند و متمایل به خاکستری در زمستان است. دارای شاخ های بلند با اشعابات 3 تا 5 شاخک است. شاخ ها در پاییز می افتد و در بهار کامل می شود. طول شاخ ها بین 15 تا 23 سانتیمتر و فاصله بین دو شاخ بین 7 تا 13 سانتی متر است.

ویژگی های زیستی : هم در روز و هم در شب فعال هستند. در تابستان زندگی منفرد دارند و هم نر و هم ماده برای خود قلمرو تشکیل می دهند.  دارای غده هایی در صورت خود هستند که بوسیله ترشحات آن ها قلمرو خود را تعیین می کنند. تنها در زمستان گروه هایی کوچکی تشکیل می دهند.گیاهخوار و نشخوار کننده اند، حس بویایی، شنوایی و بینایی قوی دارند وبه خوبی شنا می کنند. در هنگام احساس خطر پرش های بلندی می کنند ما در حالت عادی در زیستگاه خود بسیار بی حرکت هستند.
از علوفه ها، میوه ها، قارچ و نیز سرشاخه گیاهان استفاده می کند. دارای صداهایی مخصوص هستند که در زمان جفت گیری و یا هنگام خطر از خود بروز می دهند. جفتگیری  در تیر ماه و در برخی موترد در پاییز است در این زمان شوکای نرمسیری به صورت 8 انگلیسی را به دنیال ماده طی کرده و تنها با یک ماده جفت گیری می کند.  سلول تخم در شوکا ها به مدت 4 ماه دارای تاخیر باروری است و طول دوره آن در حدود290 تا300 روز به طول می انجامد. 1 تا 3 بچه به دنیا می آورد.  وزن بچه ها بین 1 تا 1.5 کیلوگرم، تا 3 ماهگی شیر می خورند، بعد از یک‌سال بالغ می شوند و بر روی بدن دارای خال هایی به شکل نوارهای طولی سفید رنگ وجود دارد. بچه ها تا چند ماهگی در بین علف ها و بوته ها مخفی هستند و تنها هنگامی که مادر برای آن ها غذا می آورد از جای خود بلند می شوند. طول عمر شوکاها در شرایط طبیعی حدود 10 تا 15 سال است. طعمه خواران طبیعی این گونه در ایران شامل گرگ، پلنگ، پرندگان شکاری و گربه جنگلی است.

زیستگاه و فراوانی: غالبا مناطق جنگلی جوان و یا نسبتا انبوه و یا جنگل های بین دشت و مناطق کوهستانی را ترجیح می دهد. در ایران  زیستگاه اصلی این گونه در جنگل ها متراکم هیرکانی، جنگل های ارسباران و جنگل های غرب ایران است.

ارزش‌ها : دارای ارزش‌های بوم‌شناختی، زیبایی شناختی، مطالعاتی تحقیقاتی، ارزشهای ژنتیکی، اکوتوریستی و اقتصادی است.

وضعیت حفاظت : شوکا بر اساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در زمره گونه‌های حمایت شده قلمداد شده است. از نظر اتحادیه جهانی حفاظت(IUCN) این گونه در زمره گونه های با ریسک پایین (Lc) قرار گرفته و طبقه بندی CITES این گونه را در طبقه خاصی قرار نداده اند.
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *