آیکون منو
آگاماي سروزغي
1395/8/19 چهارشنبه

آگامای
وزغی ایرانی
Phrynocephalus persicus
De Filippi, 1863
Persian Toad Agama
Phrynocephalus persicus
خانواده: آگاما Family:Aَgamidae
زیر راسته: سوسمارها Sub Order: Sauria

مشخصات ظاهری: سطح پشتی بدن طوسی یا قهوه ای به همراه نقوش روشن است. اغلب یک لکه بزرگ روشن )بنفش کم رنگ یا صورتی( در قسمت میانی پشت بدن دیده می شود به طوری که دو نوار نامنظم عرضی در جلو و عقب آن وجود دارد. دونوار عرضی مشکی بر روی سطح پشتی دست و پاها قابل مشاهده است. دم دارای حلقه های سیاه یا قهوه ای رنگی است که در سطح زیرین پر رنگ ترند. سطح شکم به رنگ سفید است. پولک های بینی به هم چسبیده یا توسط یک ردیف پولک از هم جدا شده اند.
طول نوک پوزه تا مخرج 51 و طول دم 69 میلی متر است.

پراکنش
جهانی: ایران، افغانستان و پاکستان.

زادآوری
: این گونه تخم گذار است.

عادات و رفتار: این گونه روز گرد بوده و دونده سریعی است. در موقع احساس خطر به سرعت فرار کرده و پس از طی مسافت کوتاهی ناگهان توقف نموده و به کمک رنگ استتار خود، از دیده پنهان میشود و به عنوان آخرین گزینه، بر روی دست و پاهای خود ایستاده و دهان خود را باز می کند.


نام
های علمی مترادف:
Agama scutellata Olivier, 1807
Phrynocephalus olivieri Duméril and Bibron, 1837
Phrynocephalus scutellatus: Smith, 1935

گزارش تصويري

دانستنيها
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *