\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

دستورالعمل ها

سه‌شنبه 18 آبان 1395 ضوابط و معیارهای استقرار و احداث مزارع پرورش ماهی سرد آبی و گرم‌آبی
ضوابط ومعیارهای مرتبط با ایجاد فضاهای نگهداری از پستانداران وحشی در باغ‌های وحش
دستورالعمل اجرایی سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی کشور
دستورالعمل نحوه جلوگیری، دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیانکار (آسیب رسان)
دستورالعمل نحوه مواجهه با تلفات پرندگان وحشی مشکوک به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در حیات‌وحش کشور
دستورالعمل نحوه مواجهه با لاشه حیوانات وحشی تلف شده
نحوه صدور پروانه جهت متقاضیان ایجاد و فعالیت باغ های وحش و باغ پرندگان
دستورالعمل نحوه مواجهه با حیوان هار و یا مشکوک به هاری در حیات‌وحش
معیارها ومشخصات قرنطینه برای نگهداری ازگونه های جانوران وحشی
دستورالعمل نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط 
معیارها و مشخصات مراکز بازپروری و درمانگاه جانوران وحشی
دستورالعمل سرشماری پرندگان خشکی زی
اخبار مرتبط