آیکون منو
قوانين مرتبط حيات وحش
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها (زمانی، طریقی، نوعی، کمی و کیفی)
 گونه‌های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید
  • 1393/4/24 سه‌شنبه گونه‌های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید
    تعیین گونه‌های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه‌بندی آنها: جانوران وحشی مشمول بند (ت) ماده 3 قانون شکار و صید به استناد مصوبه شماره 168 مورخ 03/06/1378 شورایعالی حفاظت محیط زیست تعین میشوند.
آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفاظت  و بهسازی محیط زیست
آیین نامه اجرایی قانون شکار وصید
قانون شکار و صید
  • 1393/4/24 سه‌شنبه قانون شکار و صید
    قانون شکار و صید ( مصوب 16 / 3 / 1346 )* ( با اصلاحات مصوب 30 / 10 / 1353 و 25 / 9 / 1375 )
قانون شکار و صید
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *