آیکون منو
ماموريت ها و برنامه ها
1389/8/22 شنبه

1- مطالعه مدیریت گوزن زرد در کشور
2- مطالعه مدیریت جمعیت قوچ ومیش در جزیره کبودان
3- تعیین ظرفیت برد زیستگاه های گوزن زرد در کشور
4- انتخاب زیستگاه‌های مناسب طبیعی برای معرفی گوزن زرد در کشور
5- مطالعات و بررسی ژنتیکی گوزن زرد
6- مطالعات و بررسی ژنتیکی قوچ ومیش ایران
7- مطالعات و بررسی ژنتیکی کل و بز
8- بررسی و معرفی گوشتخوار به جزیره کبودان
9- تعدیل جمعیت قوچ ومیش وگوزن زرد در جزایر کبودان و اشک
10- بررسی پوشش گیاهی جزایر کبودان و اشک و تعیین ظرفیت برد آن
11- بررسی و تعیین پراکنش جمعیت گونه های زاغ بور، میش مرغ، هوبره و بالابان در استانهای مختلف
12- بررسی و تعیین جمعیت گونه های زاغ بور ، میش مرغ ، هوبره و بالابان در استانهای مختلف
13- بررسی ویژگیهای زیستی از جمله تولیدمثل، رجحان غذایی، ویژگیهای مهاجرت یا جابجایی جمعیت ها، ویژگیهای ژنتیکی جمعیت گونه های زاغ بور، میش مرغ، هوبره و بالابان
14- مطالعه و بررسی ویژگی‌ها و ظرفیت برد زیستگاهی گونه های زاغ بور، میش مرغ، هوبره و بالابان
15- مطالعه وبررسی تهدیدهای بالفعل و بالقوه زیستگاههای منتخب گونه های زاغ بور، میش مرغ، هوبره و بالابان
16- مطالعات زیست شناسی و بوم شناسی خرس سیاه آسیایی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان وهرمزگان
17- بررسی و شناسایی حوزه های پراکنش جمعیت ها
18- مطالعه و بررسی راهکارهای حفاظتی گونه های در معرض خطر انقراض کشور
19- مطالعه و ارائه راهکار جهت دفع حیوانات آسیب رسان و یا کاهش خسارات
20- بررسی وضعیت جمعیت ماهی قزل آلای خال قرمز در استان‌های کشور
21- بررسی اثرات گونه‌های غیر بومی در منابع آبی کشور
22- بررسی وضعیت ماهیان کپور دندان دار (آفانیوس‌ها)
23- مطالعات ژنتیکی گونه‌های آندمیک (ماهیان) کشور
24- بررسی بیماری‌های انگلی و میکروبی (ویروسی و باکتریایی) علفخواران وحشی در اسارت
25- نحوه طراحی باغ‌های وحش و پارک‌های حیات وحش و جایگاه‌های نگهداری حیوانات وحشی (پرندگان، پستانداران، ماهی‌ها و خزندگان)
26- ارایه روش‌های نوین زنده گیری (فیزیکی و شیمیایی) حیوانات وحشی
27- مقایسه ویروس هاری در حیات وحش و ویروس هاری در حیوانات اهلی مبتلا
28- بررسی وجود ویروس هاری در خفاش‌های ایرانی
29- بررسی فون انگلی و میکروبی علفخواران وحشی شکار شده
30- بررسی فون انگلی و میکروبی ماهیان آب‌های داخلی
در رده دوزیستان انواع گونه‌های سمندر (غاری، لرستانی، کردستانی) و همچنین وزغ کویری و وزغ لرستانی و گونه‌های خزندگان شامل مارها (افعی‌های البرزی، زنجانی، دماوندی، قفقازی و گرزه)، مارمولک‌ها (گونه‌های اندمیک ایران) و لاک‌پشت‌ها (خزری، برکه‌ای، خشکی زی و فراتی) در رابطه با مباحث ذیل در اولویت مطالعه می‌باشند.
31- بیومتری و ثبت ویژگی‌های بیوسیستماتیک هر گونه در مناطق تحت مدیریت سازمان (ترجیحا) و کلیه مناطق آزاد
32- شناسایی گونه‌ و زیرگونه‌های جدید موجود در هر منطقه فیزیولوژی جانوری
33- بررسی بیولوژی رشد هر گونه از دیدگاه مکانیسم‌های هومئوستاتیک و متابولیک
34- بررسی فیزیولوژی تغذیه و غدد در هر گونه
35- بررسی فیزیولوژی تولید مثل و تعیین ویژگی‌های سیکل تولید مثلی هر گونه در طبیعت و در محیط آزمایشگاه
36- دستیابی به استراتژی تولید مثل برای هر گونه در حال اسارت ژنتیک
37- مطالعات سیتوژنتیک هر گونه و تعیین نقشه ژنی گونه و زیرگونه‌ها
38- تعیین توالی DNA (DNA Sequencing)
39- ارائه قرابت‌های ژنتیکی زیرگونه‌ها 
40- تعیین شاخص‌های بیوشیمیایی در هر گونه
41- تعیین نوسانات هورمون‌های جنسی در فصول مختلف سال
42- تهیه اطلس هیستولوژیک برای گونه‌های مختلف دوزیستان
43- مطالعه هیستولوژی بافت‌های مختلف هر گونه
44- تعیین شاخص‌های هماتولوژیک هر گونه از جمله تهیه تابلوهای خونی آن‌ها
45- مطالعه رفتارشناسی هر گونه و تعیین شاخص‌های رفتاری در هر گونه و ارزیابی آن‌ها
46- تعیین وضعیت پراکنش، تعیین لوکالیته‌های شناخته شده فعلی و تهیه نقشه پراکندگی دقیق برای هر گونه
47- بررسی جمعیت شناسی و تخمین تعداد هر گونه در منطقه به کمک نرم‌افزارهای تخصصی مربوطه
48- بررسی علمی روش‌های سرشماری و تجزیه و تحلیل آماری گونه‌های دوزیستان و ارائه آخرین متدهای علمی سرشماری در این زمینه
49- شناسایی زیستگاه هر گونه (فون و فلور منطقه، درجه حرارت، رطوبت، بارندگی و...)
50-  ارزیابی زیستگاه هر گونه و تعیین قلمرو زیستی و معرفی زیستگاه‌های مناسب
51- تعیین ارزش اقتصادی هر گونه با توجه به شاخص‌های زیستی آن
52- الگوی بهره برداری پایدار از هر گونه در منطقه
53- ارائه راهکارهای حفاظتی و مدیریتی بر مبنای یافته‌های علمی به دست آمده در مورد هر گونه
54- شناسایی عوامل تهدید کننده طبیعی و مصنوعی برای هر گونه و راه‌های مقابله با آن
55- تعیین ظرفیت برد زیستگاه هر گونه
56- مطالعه و بررسی رابطه گونه- انسان در زیستگاه هر گونه
57- تهیه و تدوین دستورالعمل نگهداری از هر گونه در آزمایشگاه
58- بررسی تغییرات زندگی هر گونه در محیط آزمایشگاه و مقایسه آن با حالت طبیعی
59- اصول تکثیر، پرورش و نگهداری برای هر گونه در محیط آزمایشگاه
60- نقش بیماری‌های احتمالی بر سلامت هر گونه در محیط آزمایشگاهی
 
سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت محیط زیست طبیعی - دفتر حیات وحش وآبزیان آبهای داخلی                       
تلفن : 42781889 و 42781912 - 021
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *