آیکون منو
رده خزندگان
1395/5/26 سه‌شنبه


خزندگان قدیمیترین رده از حیات وحش جانوری(مهر ه داران) خشکیزی می باشند که از حدود 300میلیون سال پیش در کره خاکی می زیسته اند. قرار گیری ایران در کمربند جهانی خشک و نیمه خشک از یک طرف و واقع بودن این کشور در محل برخورد اقالیم زیستی آفریقا، جنوب آسیا، آسیای مرکزی و اروپا از سوی دیگر سبب پدید آمدن تنوع گونه ای قابل ملاحظه ای از خزندگان در ایران شده است.
با در نظر گرفتن مهاجر بودن بسیاری از پرندگان ایران، خزندگان ایران با حدود 225گونه (مارها با 77 گونه، سوسمارها با 136 گونه، لاکپشت ها با 10 گونه و کروکودیل ها و کرم سوسمارها هر کدام با یک گونه) را می توان بزرگترین گروه مهره داران مقیم ایران دانست.(فهرست خزندگان ایران)
این تعداد که به دلیل پیشرفت دانش خزنده شناسی در ایران هر ساله با کشف گونه های جدید افزایش می یابد تقریبا برابر با تعداد خزندگان شناخته شده کل اروپا است و با وجودی که کشور ایران تقریبا حدود 3 درصد از مساحت آسیا را تشکیل می دهد، زیستگاه حدود 10 درصد از خزندگان کل آسیاست. ازمیان این تعداد بیش از 40 گونه از خزندگان ایران، بومی بوده و بسیاری از این خزندگان بومی در زیستگاه های کوچک و محدودی زندگی می کنند.
متاسفانه به دلایل بسیاری که می توان تخریب زیستگاه را اصلی ترین عامل آن دانست، بقای بسیاری از گونه های حیات وحش در معرض خطر قرار گرفته است خزندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

گزارش تصويري

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *