آیکون منو
راسته لاكپشت ها
1395/5/27 چهارشنبه
راسته لاکپشت ها           Tortoisees  &  Turtles                    

لاک
پشت ها را به واسطه دارا بودن لاک پشتی و شکمی که به ترتیب کاراپاس و پلاسترون نامیده می شوند به راحتی می توان از سایر مهره داران تشخیص داد. این لاک در برخی از گونه ها به شکلی است که در مواقع خطر از دست و پا و سر محافظت مینماید. این گروه از خزندگان از نظر اکولوژیکی به گونه های کاملا آبزی )به غیر از زمان تخمگذاری(  و خشک یزی تقسیم شد ه اند، برخی باریک و کوچک و برخی غول آسا هستند. برخی گیاهخوار و برخی گوشت خوارند.
از 10 گونه لاک پشت ایران، 5 گونه دریازی در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان اند: لاک پشت سرخ، سبز، عقابی، زیتونی ریدلی و لاک پشت چرمی. لاک پشت های دریای بزرگ جثه اند و در میان آنها لاک پشت چرمی بزرگ تر از بقیه و بزرگ ترین لاک پشت جهان است. طول کاسه پشتی آن تا 2 متر و 70 سانتی متر، وزن 725 کیلوگرم گزارش شده است. پنج گونه دیگر شامل لاک پشت برکه ای اروپایی، برکه ای خزری، مهمیزدار و آسیایی و لاک پشت فراتی جثه بزرگی ندارند. دو گونه لاک پشت مهمیزدار و آسیایی بیش تر خشک زی هستند و وابستگی چندانی به آب ندارند.
لاک پشت برکه ای اروپایی در محیطهای کم ارتفاع مجاور دریای خزر تا آذربایجان شرقی، لاک پشت برکه ای خزری که اکوسیستم های آبی استان های شمالی، غربی و جنوب غربی به علاوه فارس و لرستان، لاک پشت مهمیزدار در مزارع و باغ های شرق کشور، لاک پشت آسیایی در علفزارها و جویبارهای تپه ماهورها و کوهستان های مازندران، سمنان و سیستان و بلوچستان، و بالاخره لاک پشت فراتی که اطراف رودهای کارون و جراحی در استان خوزستان دیده می شوند .

گزارش تصويري

گونه هاي شاخص
1395/8/9 یکشنبه
دانستنيها
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *