آیکون منو
رده دوزيستان
1393/4/30 دوشنبه

دوزیستان گروهی از مهره
داران هستند که بیش از ۳۰۰ میلیون سال است در این کره خاکی زیست مینمایند و تا به امروز ۶۳۰۰ گونه از آنها توسط جانورشناسان توصیف شده­اند. این­ها به دو محیط آبی و خشکی برای حیات در طول دوره زندگی نیاز دارند.
 دوزیستان به سه راسته بی­پائیان، دم­داران و بی­دمان تقسیم­بندی شده­اند. تحقیقات نشان داده که در حدود یک سوم (۳۴٪) این جانوراندر معرض تهدید انقراض قرار گرفتهاند، به طوری که تاکنون ۱۶۸ گونه منقرض شده و ۲۴۶۹گونه دیگر یا به عبارتی (۴۳٪) با کاهش جمعیت مواجه شدهاند. بیشترین تنوع گونهای این دسته از جانوران را میتوان در مناطق حارهای مشاهده نمود. در این میان کشوربرزیل با ۸۱۱ گونه توصیف شده بیشترین گونههای این جانوران در جهان را به خود اختصاص داده است. جالب توجه است که آمریکا با وسعتی تقریباً مشابه برزیل تنها ۲۹۲ گونه دوزیست دارد.

رده بندی دو زیستان (Amphibia)
 دوزیستان به دو زیر رده Stegocephalia و  Lissamphibia تقسیم میشوند.

Lissamphibia: دوزیستان زنده امروزی را تشکیل می‌دهند. پوست آن‌ها فاقد فلس و دارای دندان‌های کوچک و ساده هستند.
این زیر رده دوم خود به سه راسته تقسیم می‌شوند که این سه شامل  Apoda، Caudata ، Anura می­باشند.

Apoda
(بی­پائیان):  دوزیستانی کرم مانندی هستند که فاقد اندام حرکتی بوده، ....

Caudata
(دمداران): دارای ظاهری مارمولک مانند هستند ،........

Anura (بیدمان): جزو پیشرفتهترین دوزیستان به­شمار می­آیند، ....

 

گزارش تصويري

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *