آیکون منو
شهداي طبيعت ايران
1393/3/28 چهارشنبه

و شهید یعنی حاضر ،  کسانی که مرگ سرخ را به دست خویش به عنوان نشان دادن عشق خویش به حقیقتی که دارد میمیرد و به عنوان تنها سلاح برای جهاد در راه ارزشهای بزرگی که دارد مسخ می شود انتخاب می کنند ، شهیدند حی و حاضر و شاهد و ناظرند ، نه تنها در پیشگاه خدا که در پیشگاه خلق نیز و در عصری و قرنی و هر زمان و زمینی . (دکتر علی شریعتی)
امروز شهیدان پیام خویش را با خون خود گذاشتند و روی در روی ما بر روی زمین نشستند تا نشستگان تاریخ را به قیام بخوانند .

 
   10...9...8...7..
.6...5...4...3...2...1
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *