\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

آگهی دعوت به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حغاظت و مدیریت گونه های جانوری در معرض تهدید و انقراض اقدام به تشکیل و راه اندازی کمیته ملی حفاظت از خرس های ایران نموده است.

" سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حغاظت و مدیریت گونه های جانوری در معرض تهدید و انقراض اقدام به تشکیل و راه اندازی کمیته ملی حفاظت از خرس های ایران نموده است. در این خصوص جهت تکمیل کادر تخصصی دبیرخانه ملی و کارگروه های تخصصی به تعداد 5 نفر از افراد علاقه مند و فعال در این زمینه در قالب فعالیت کارورزی نیاز می باشد، لذا افراد علاقه مند می توانند درخواست خود را به دبیر خانه کمیته واقع در معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان ارسال و یا باشماره تلفن 42781873-021 تماس برقرار نمایند"

فايلها
فرم عضويت در كميته ملي حفاظت از خرسهاي ايران.docx 31.545 KB
بيشتر
اخبار مرتبط