\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان: پروانه شکار چهارپایان وحشی در چهار قرق اختصاصی صادر می شود
شهاب الدین منتظمی گفت: در سال ۱۳۹۹ بر اساس سرشماری های انجام پذیرفته و بنا به درخواست مدیران قرق های اختصاصی برای تامین بخشی از هزینه های حفاظت و مدیریت قرق ها در راستای بهره برداری پایدار با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های کرمان و یزد و همچنین بررسی در کمیته فنی معاونت محیط طبیعی سازمان، تصمیم بر این گرفته شد تا در چهار قرق اختصاصی روباز، چهل گزی، دُربید در استان یزد و منصور آباد در استان کرمان، پروانه شکار کل، قوچ و آهو صادر شود.
وی اظهار داشت: از این میزان پروانه صادره ۳۰ درصد در اختیار شکارچیان داخلی و بومی و ۷۰ درصد مابقی پروانه های شکار با مسئولیت قرق داران در نظر گرفته شده است.
 مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان گفت: سیاست سازمان تقویت قرق ‌های اختصاصی است و استفاده از حفاظت مشارکتی در امر حفظ تنوع زیستی همراه با بهره برداری پایدار جوامع محلی از اکوسیستم است.
بيشتر
اخبار مرتبط