\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار دفتر

اولین سرشماری و تخمین جمعیت سمندرهای خال زرد (کردستانی) و آتشین براساس نمايه يا شاخص ها در این نوع مطالعه برای اولین بار تلاش شد تا در دو زیستگاه مربوط به دو گونه سمندر آتشین (گوشخانی) و سمندر کردستانی (میری سور) با استفاده از روش علامت گذاری- صید مجدد اقدام به سرشماری جمعیت این دو گونه توسط کارشناسان سازمانی، استانی و شهرستانی صورت بگیرد.

دکتر شهاب الدین منتظمی مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در این باره گفت :
امروزه بیش از هر زمان دیگری نیاز به سرشماری دوزیستان افزایش یافته است. زیرا دوزیست شناسان دریافته اند که دوزیستان روز به روز در حال کاهش بوده و در بسیاری از مناطق جهان حتی در زیستگاههای ظاهرا  قدیم و حفاظت شده منقرض شده اند. از این رو در سال 1991 میلادی " نیروی حفظ جمعیت دوزیستان در حال کاهش " Declining Amphibian Populations Task Force (DAPTF)  زیر نظر IUCN پایه گذاری شد. ارزیابی جهانی دوزیستان نشان داده است که 32 درصد از کل 5743 گونه دوزیستان جهان در معرض خطر انقراض هستند (بر اساس اطلاعات سال 2004 استوارت و همکاران). کاهش دوزیستان باعث شده بسیاری از مطالعات به سمت ارزیابی تنوع آنها در سطح گونه و تغییر تعداد گونه طی زمان سوق پیدا کند  بطوری که بسیاری از مطالعات در مورد تعیین تعداد جمعیت های یک گونه و همچنین تعداد گونه در منطقه ای معین و تعداد گونه با روش های مختلف سرشماری انجام گیرد.

دکتر مسعود ابراهیم تهرانی رئیس گروه خزندگان و دوزیستان دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در این راستا افزود :
در راستای اجرای برنامه عمل
حفاظت و  مدیریت گونه‌های سمندر آتشین و خال زرد کردستانی در کشورمان با هدف برآورد اندازه جمعیت در اردیبهشت ماه سال 1398 برای سومین سال متوالی اقدام به پایش های زیستگاهی این گونه‌ها در سطح استان کردستان گردید. 
در این نوع مطالعه برای اولین بار تلاش شد تا در دو زیستگاه مربوط به دو گونه سمندر آتشین (گوشخانی) و سمندر کردستانی (میری سور) با استفاده از روش علامت گذاری- صید مجدد اقدام به سرشماری جمعیت این دو گونه توسط کارشناسان سازمانی، استانی و شهرستانی صورت بگیرد. در این روش طبق مطالعات علامت گذاری-رهاسازی- صید مجدد برای برآورد دقیقی از اندازه جمعیت می بایست قادر به شناسایی افراد باشیم. روش قطع یکی از بندهای انگشتان برای شناسایی دوزیستان یکی از روشهای مرسوم علامت گذاری بوده که در این مطالعه نیز مورد استفاده قرار گرفت.

نمونه اول: سرشماری و تخمین جمعیت گونه سمندر خال زرد کردستانی در زیستگاه میری سور

در جویبارهای کوهستانی منطقه میری سور واقع در جنوب غربی شهر مریوان در اولین اقدام جهت سرشماری و تخمین جمعیت گونه سمندر کردستانی به همراه همکاران بخش خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش سازمان  و نیز همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان و کارشناسان اداره شهرستان سروآباد تعداد 162 نمونه سمندر کردستانی زنده گيري و پس از علامت گذاري در منطقه رها گرديدند. پس از گذشت 12 روز از زمان علامت گذاری اولیه و رهاسازی نمونه در زیستگاه خود، در اردیبهشت ماه 1398، مجددا" اقدام به نمونه برداری از زیستگاه و زنده گیری نمونه ها گردید. در مراجعه دوم، تعداد 223 نمونه سمندر مشاهده و جهت بررسی علامت دار بودن یا نبودن بر اساس روش علامت گذاری صورت گرفته در مراجعه اول زنده گیری و بلافاصله رهاسازی شدند. از این تعداد، 36 نمونه دارای علامت و مابقی نمونه ها فاقد علامتگذاری بودند.

بنابراین عدد تخمینی جمعیت محاسبه شده بدون در نظر گرفتن شرایط اریب و با در نظر گرفتن میزان اریب احتمالی در تخمین جمعیت، اعداد نسبتا نزدیکی بدست خواهد آمد که این امر نشان از واقعی بودن عدد بدست آمده دارد که در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که در بازه بررسی شده از طول زیستگاه، جمعیتی حدود 985 الی 1000 نمونه زیست می نمایند.

نمونه دوم: سرشماری و تخمین جمعیت گونه سمندر آتشین در زیستگاه گوشخانی

در حاشیه جویبارهای کوهستانی منطقه گوشخانی و محدوده باغات گردوی منطقه، واقع در شرق شهر سروآباد و پایین دست روستای گوشخانی در اولین اقدام جهت سرشماری و تخمین جمعیت گونه سمندر آتشین به همراه همکاران بخش خزندگان و دوزیستان دفتر حیات وحش سازمان  و نیز همکاران اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان و کارشناسان اداره شهرستان سروآباد تعداد 17 نمونه سمندر کردستانی زنده گيري و پس از علامت گذاري در منطقه رها گرديدند. پس از گذشت 12 روز از زمان علامت گذاری اولیه و رهاسازی نمونه در زیستگاه خود، در اردیبهشت ماه 1398، مجددا" اقدام به نمونه برداری از زیستگاه و زنده گیری نمونه ها گردید. در مراجعه دوم، تعداد 15 نمونه سمندر مشاهده و جهت بررسی علامت دار بودن یا نبودن بر اساس روش علامت گذاری صورت گرفته در مراجعه اول زنده گیری و بلافاصله رهاسازی شدند. از این تعداد، 8 نمونه دارای علامت و مابقی نمونه ها فاقد علامتگذاری بودند.

بنابراین عدد تخمین جمعیت محاسبه شده بدون در نظر گرفتن شرایط اریب و با در نظر گرفتن میزان اریب احتمالی در تخمین جمعیت، اعداد نسبتا نزدیکی بدست خواهد آمد که این امر نشان از واقعی بودن عدد بدست آمده دارد که در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که در بازه بررسی شده از طول زیستگاه جمعیتی، حدود 31 الی 32 نمونه زیست می نمایند.

بيشتر
اخبار مرتبط