اخبار دفتر

نشست تخصصی-مشورتی قرق‌های اختصاصی توسط دانشگاه تهران برگزار شد

بر لزوم احداث قرق‌های اختصاصی (حفاظتگاه‌های خصوصی) تاکید شد

نشست تخصصی-مشورتی قرق‌های اختصاصی توسط دانشگاه تهران برگزار شد

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، نشست تخصصی «حفاظت‌گاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی) در ایران» را برگزار نمود. در این نشست که یکشنبه ۲۳ مهر در  تالار امام خمینی دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار گردید به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حفاظت‌گاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی) در ایران پرداخته شد.
«سیاست‌های سازمانی در حوزه حفاظتگاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی)»، «حفاظتگاه‌های خصوصی ( قرق های اختصاصی) فرصت‌ها و تهدیدها در حفاظت از تنوع زیستی» و «حکمرانی کار آفرینی و توانمندسازی جوامع محلی» از جمله موضوعات و محورهایی اصلی در این نشست بود که توسط اساتید دانشگاهی حوزه محیط زیست (دانشگاه شیراز، اصفهان، فارس، دانشگاه تهران و شهید بهشتی) در کنار انجمن های زیست محیطی و فعالان حوزه حفاظت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در این نشست دکتر مهدی قربانی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به بهره‌گیری از الگوی حکمرانی محیط زیست که تمامی ذینفعان در آن نقش خود را ایفا کرده و سند خروجی آن برای همگی دستگاه‌ها لازم اجرا است اشاره نمود و در ادامه با تشریح وضعیت موجود محیط زیست کشور، کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی موثر و مثبت در قرق‌های اختصاصی را بیان نمود و گفت باید به توسعه قرق های اختصاصی (حفاظتگاه‌های خصوصی) کمک کرد و از آن پشتیبانی کرد. در حوزه کارآفرینی که اساس موفقیت در حفاظت زیستگاه‌هاست زنجیره های ارزش را فراموش نکنیم. در این بین سازمان منابع طبیعی هم نیازمند است هماهنگی‌های بیشتری انجام دهد. سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید حرکت خود را به این سمت با توجه به محدودیت های موجود اعم از کمبود نیرو، تجهیزات، منابع انسانی و مالی، برای توسعه مناطق حفاظت شده خود با مشارکت جوامع بومی و محلی شتاب دهد.
دکتر منصور نیز در این جلسه مواد قانونی که به صراحت از زوایای گوناگون به ایجاد قرق‌های اختصاصی اشاره نموده است یادآوری نموده بر لزوم تهیه طرح های حفاظت و بهره برداری قرق‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جهت تصویب آنها در شورایعالی محیط زیست تاکید کرد.
دکتر عبدلی نماینده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان این مساله که ما مخالف توسعه قرق های اختصاصی نیستیم به تشریح خلع های قانونی و اجرایی موجود در بهبود روند ایجاد قرق‌های اختصاصی و کارکرد اکوسیستمی آنها پرداخت. او افزود کارکرد قرق‌ها تک بعدی و شکار نیست بلکه حفظ خدمات محیط زیستی آن گسترده است.
مهندس حامد ابوالقاسمی مدیر قرق منصورآباد رفسنجان با تشریح روند فعالیت آن مجموعه از موفقیت حاصله در اجرای برنامه های حفاظت در طی سال های 1389 تا 1401 موارد مستندی را ارایه کرد. افزایش جمعیت سم‌داران شاخص و مشاهده گونه‌های در معرض خطر انقراض (گورخر آسیایی) برای نخستین بار در دهه گذشته در این قرق با فعالیت شبانه‌روزی قرق داران شرایط زیستی و زیستگاهی بهبود یافته و با مشارکت جوامع بومی و محلی حفاظت نقش مردمی به خود گرفته است.
دکتر افشین دانه کار استاد دانشگاه تهران نیز با برشمردن ضعف های موجود در دستگاه های دولتی برای توان حداکثری در حفاظت و نبود منابع مالی کافی در دولت به میدان آمدن بخش خصوصی در حفاظت را از راهکارهای هوشمندانه در جهان برای حفاظت توام با بهره برداری پایدار دانست که به بهبود شرایط زیستی گونه‌ها و حیات وحش کمک شایانی خواهد نمود در این بین لزوم تدوین برنامه عمل قرق‌های اختصاصی با توجه به کلیه کارکردها باید مورد توجه قرار گیرد.
دکتر ایرن نژاد استاد دانشگاه یزد و نماینده قر ق‌داران در این جلسه به موفقیت های حاصله در قرق‌ها اشاره نمود که طی برنامه حفاظت توسط قرق‌داران شاهد افزایش جمعیت حیات وحش نه تنها در قرق‌ها بلکه در مناطق حفاظت شده حاشیه ای این قرق ها بوده ایم و از نقش بافری قرق‌ها به عنوان ضربه گیر مناطق حفاظت شده همانند آنچه در قرق علی آباد چهل‌گزی و قرق منصورآباد شاهد آن هستیم موارد مستندی را بیان نمود.
بيشتر