اخبار دفتر

برگزاری دوره آموزشی اصول بیهوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی اصول بیهوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی

دوره آموزشی اصول بیهوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی برای آموزش کارکنان حوزه محیط زیست طبیعی و محیط بانان اداره کل و شهرستان های تابعه به مدرسی دکتر مهیار مرعشی برگزار گردید.
عكس های مرتبط :
بيشتر