اخبار دفتر

درمان سینوزیت و عفونت دندان توله خرس سیاه

درمان توله خرس سیاه (نیکا) در مرکز کلینیک پردیسان

درمان سینوزیت و عفونت دندان توله خرس سیاه

در پی عفونت های شدید سینوزیتی و دندانی در توله خرس ماده کشف شده از متخلفین در مسیر گناباد و انتقال آنها به کلینیک پردیسان کار درمان آغاز و توله خرس ماده رو به بهبودی است.
دکتر محمود مرعشی دامپزشک گروه بیماری های حیات وحش گفت: پس از دستگیری قاچاقجیان دو توله خرس سیاه در مسیر گناباد و انتقال آنها به مرکز باغ وحش چاه نیمه در شهرستان زابل با توجه عفونت های شدید این دو خرس بالاخص خرس ماده که آن را نیکا نامیدند. تصمیم بر جابجایی آنها و انتقال به کلینیک پردیسان گرفته شد. در این مرکز با همکاری دکتر باستانی مسوول کلینیک پردیسان کار درمان آغاز و دندان شیری و عفونت زده جدا شده و در حال حاضر وضعیت نیما و نیکا شرایط پایداری داشته و امید می رود تا در آینده با احداث مرکز بازپروری امکان بازگشت به طبیعت مهیا شود.
 
بيشتر