اخبار دفتر

بیهوشی و ادامه درمان پلنگ (ارس)باغ وحش وکیل آباد مشهد

بیهوشی و ادامه درمان پلنگ (ارس)باغ وحش وکیل آباد مشهد

آقای دکتر ابدالی مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش گفت :
 طبق هماهنگی های این دفتر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی با آقای دکتر خوش نگاه دامپزشک و متخصص داخلی دام کوچک و استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی تشخیص و چگونگی ادامه درمان دارویی پلنگ نر باغ وحش مشهد ( ارس ) ، صورت گرفت .
در انجام این امر آقای دکتر میر شاهی متخصص رادیولوژی، آقای دکتر مهیار مرعشی دامپزشک این دفتر ،آقای دکتر هنرمند دامپزشک باغ وحش مشهد، نماینده اداره کل دامپزشکی استان و همچنین معاون و کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل در محل باغ وحش دکتر خوش نگاه را همراهی میکردند .
دکتر مهیار مرعشی که در این عمل شرکت داشت گفت :
پلنگ مورد نظر بیش از ده سال سن داشته و به دلیل سابقه تشنج و مشکلات عصبی نزدیک به پنج سال با استفاده از داروی فنوباربیتال با دز 200 میلی گرم روزانه در حال درمان بوده است  و هر کدام از اعضا نظرات خود را درخصوص ادامه روند درمانی ارائه نمودند که در مجموع نظر جمع بر بیهوشی و نمونه برداری از حیوان جهت انجام آزمایشات لازم بوده و مقرر گردید پس از مشخص شدن نتیجه آزمایشات ، ادامه روند درمانی و دارویی توسط آقای دکتر خوش نگاه مشخص و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ارائه گردد.
دکتر مهیار مرعشی افزود :
     جهت بیهوشی حیوان با کمترین دز لازم از داروهای کتامین، مدتومیدین و میدازولام در کمتر از ده دقیقه بیهوش گشته و عملیات معاینه و نمونه برداری آغاز گردید.
     در ابتدا حیوان توسط دکتر خوش نگاه به طور کامل معاینه گردیده و خونگیری از پلنگ مورد نظر انجام پذیرفت، سپس سونوگرافی از اندامهای مختلف و لازم حیوان توسط آقای دکتر میرشاهی صورت پذیرفت و همچنین بوسیله دستگاه رادیولوژی پورتابل از اندامهای مختلف حیوان رادیوگراف تهیه گردید و همچنین بیومتری حیوان توسط جناب مهندس محمدی آبیز انجام گرفت که کلیه عملیات مذکور حدود سی دقیقه به طول انجامید.
     پس از حدود 90 دقیقه به حیوان آنتی دت لازم تزریق گردید که حیوان با یک تشنج بسیار کوتاه به هوش آمد و پس از حدود سه ساعت شرایط پایداری پیدا کرد که غروب همانروز  حیوان داروی روزانه خود را داخل مقدار کمی گوشت دریافت کرد و روز بعد کاملا سرحال غذای روزانه خود را صرف نمود.
 
بيشتر