نشست تخصصی حفاظتگاه‌های خصوصی (قرق اختصاصی) دانشگاه تهران

بر لزوم احداث قرق‌های اختصاصی (حفاظتگاه‌های خصوصی) تاکید شد

نشست تخصصی حفاظتگاه‌های خصوصی (قرق اختصاصی) دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، نشست تخصصی «حفاظت‌گاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی) در ایران» را برگزار نمود. در این نشست که یکشنبه ۲۳ مهر در  تالار امام خمینی دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار گردید به بررسی چالش‌ها و راهکارهای حفاظت‌گاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی) در ایران پرداخته شد.
«سیاست‌های سازمانی در حوزه حفاظتگاه‌های خصوصی (قرق‌های اختصاصی)»، «حفاظتگاه‌های خصوصی ( قرق های اختصاصی) فرصت‌ها و تهدیدها در حفاظت از تنوع زیستی» و «حکمرانی کار آفرینی و توانمندسازی جوامع محلی» از جمله موضوعات و محورهایی اصلی در این نشست بود که توسط اساتید دانشگاهی حوزه محیط زیست (دانشگاه شیراز، اصفهان، فارس، دانشگاه تهران و شهید بهشتی) در کنار انجمن های زیست محیطی و فعالان حوزه حفاظت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ