آشنایی با خزندگان و دوزیستان در سومین دوره بدو خدمت محیطبانی

آشنایی با خزندگان و دوزیستان در سومین دوره بدو خدمت محیطبانی

در این دوره محیطبانان با دنیای خزندگان و دوزیستان آشنا شده و به اصول مطالعه و بررسی وضعیت دوزیستان و خزندگان پرداخته شد.
نسخه قابل چاپ