برگزاری دوره آموزشی اصول بی هوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی اصول بی هوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی

برگزاری دوره آموزشی اصول بی هوشی و زنده گیری در حیات وحش در استان خراسان جنوبی

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ