تلف شدن ده‌ها لاک پشت فراتی در کشور عراق

تلف شدن ده‌ها لاک پشت فراتی در کشور عراق

خشکسالی یکی از عوامل تهدید لا ک پشت فراتی بوه و در تیرماه امسال ده ها لا ک پشت فراتی در کشور عراق تلف شده اند. خطری که کشور مار را نیز تهدید میکند.
نسخه قابل چاپ